Waarom uw BV vóór 15 november opheffen een slimme zet is

De deadline nadert snel voor ondernemers die overwegen hun besloten vennootschap (BV) op te heffen. Met de inwerkingtreding van de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie op 15 november 2023, wordt het proces van het opheffen van uw besloten vennootschap (BV) aanzienlijk complexer en tijdrovender. In dit artikel bespreken we waarom u beter vóór deze datum kunt kiezen voor #turboliquidatie.

1. Uitgebreidere documentatie: Na 15 november zullen er meer documenten en verslagen vereist zijn bij het indienen van de liquidatie. Dit omvat gedetailleerde financiële overzichten en een rapportage van activa en passiva, wat kan leiden tot aanzienlijk meer administratieve inspanningen en kosten.

2. Crediteureninformatie: De nieuwe wet vereist dat u gedetailleerde informatie over crediteuren verstrekt, inclusief de aard en omvang van hun vorderingen. Dit betekent dat u meer tijd moet besteden aan het verzamelen en rapporteren van deze gegevens.

3. Strengere toetsing: Na 15 november zal er een strengere toetsing plaatsvinden door de Kamer van Koophandel om ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan. Dit kan leiden tot vertragingen en extra uitdagingen bij het goedkeuren van uw liquidatie.

4. Langere wachttijd: Het goedkeuringsproces kan na 15 november langer duren vanwege de toegenomen complexiteit en het grotere aantal te beoordelen documenten. Dit kan resulteren in een langere wachttijd alvorens de BV is opgeheven.

Kortom, het opheffen van uw BV na 15 november zal aanzienlijk meer inspanning en tijd vergen vanwege de nieuwe transparantievereisten en strengere toetsing. Indien u overweegt uw BV op te heffen, is het sterk aan te raden om dit vóór 15 november te doen om onnodige problemen en vertragingen te voorkomen. Vul onze gratis intake in en ontdek binnen enkele minuten of uw BV voor turboliquidatie in aanmerking komt.