Turboliquidatie web foto

Dé goedkoopste van Nederland!
Binnen 48 uur geregeld
100% Garantie

Snel en eenvoudig uw BV opheffen zonder notaris

Logo Turboliquidatie wit

Veelgestelde vragen (FAQ’s)

Voorafgaand aan turboliquidatie

Wat is turboliquidatie?

Turboliquidatie is een versnelde manier om een rechtspersoon (besloten vennootschap, stichting, coöperatie of vereniging) te ontbinden. Een turboliquidatie kan alleen worden uitgevoerd indien er geen bezittingen op de balans van de rechtspersoon staan. Een turboliquidatie start wanneer de vergadering van aandeelhouders besluit om de activiteiten van de B.V. te staken en de vennootschap te ontbinden. Door dit besluit houdt de besloten vennootschap per de aangegeven datum op te bestaan.

Kunnen alle BV’s middels turboliquidatie worden ontbonden?

Nee, niet alle BV’s kunnen via turboliquidatie worden ontbonden. Soms moeter er eerst enkele extra acties worden uitgevoerd voordat we kunnen overgaan tot de opheffing van de BV via turboliquidatie. In alle gevallen proberen wij wel deze wijze van liquideren te volgen, omdat het de snelste en meest voordelige optie is om te ontbinden. In sommige gevallen is dit niet echter niet mogelijk.

Een BV opheffen met vorderingen, kan dat?

Nee, wanneer er nog één of meerdere vorderingen (activa) uitstaan, dan is het niet verstandig om de BV direct op te heffen. Er staan dan nog activa op de balans, waardoor turboliquidatie niet mogelijk is. We adviseren om in dit soort situaties eerst te bepalen wat er met de vordering(en) gaat gebeuren (terugbetalen, of uitkeren) alvorens over te gaan tot een turboliquidatie.

Een BV opheffen met schulden, kan dat?

Ja, dit is mogelijk, maar schulden zijn niet voor niets schulden en verdwijnen niet als de BV is opgeheven. Ook na de ontbinding van een BV blijft de mogelijkheid van bestuursaansprakelijkheid bestaan en wordt onbehoorlijk bestuur bestraft. Lees hier meer over turboliquidatie van een BV met schulden.

Een BV opheffen met schuld aan de DGA, kan dat?

Ja, dit is zeker mogelijk. In geval er alleen een schuld is aan de DGA, kan op eenvoudige wijze via turboliquidatie worden opgeheven.

Een BV opheffen met schuld aan de Belastingdienst, kan dat?

Ja, een BV met een schuld aan de Belastingdienst kan op eenvoudige wijze worden ontbonden. Echter, na opheffing zijn de schulden niet verdwenen. De Belastingdienst kan haar vordering(en) verhalen op de bestuurder.

Wat kost de turboliquidatie?

Ons standaard tarief voor turboliquidatie van een BV bedraagt € 249 excl. BTW. NU TIJDELIJK VOOR € 189 excl. BTW!

U krijgt van ons 100% garantie voor het rechtsgeldig opheffen van uw besloten vennootschap. Indien het onverhoopt toch niet lukt, krijgt u uw geld gewoon terug. Dit is bij ons echter nog nooit voorgevallen!

Is uw BV niet geschikt voor een turboliquidatie? Dan zijn de kosten hoger. Er dient dan een  artikel in de krant te worden geplaatst (circa € 150) en een ‘akte van non-verzet’ te worden aangevraagd (€ 130). Deze extra handelingen brengen extra kosten met zich mee.

Wat kost een slapende BV?

De boekhoudkosten van een lege BV lopen al snel op tot € 1.000 per jaar, inclusief het aanhouden van een bankrekening. Trek daar de kosten van het opheffen van je BV van af en je realiseert een besparing van +/- € 800 enkel door het opheffen van je BV!

Tijdens turboliquidatie

Hoe lang duurt het voordat mijn BV is ontbonden?

U ontvangt van ons binnen 48 uur de juridische documenten die nodig zijn om uw BV op te heffen, alsmede instructies en te doorlopen vervolgstappen. Na verzending van de formulieren aan de KvK, wordt doorgaans 14 werkdagen aangehouden voordat de BV is uitgeschreven uit het handelsregister.

Moet ik naar de notaris om mijn BV op te heffen?

Nee, het is een misverstand dat u een notaris of advocaat moet inschakelen voor het opheffen van een BV. Bij de oprichting van een vennootschap of overdracht/uitgifte van aandelen is wel altijd een notaris benodigd. Een notaris kan ingeschakeld worden bij opheffing, maar is wel een kostbare aangelegenheid en niet nodig. Via onze turboliquidatie bent u dan ook veel goedkoper uit.

Moet ik een advertentie plaatsen om de BV op te heffen?

Nee, indien de BV via turboliquidatie kan worden opgeheven, is dat niet nodig. In geval de BV via liquidatie wordt ontbonden, dan dien je wel een advertentie te plaatsen in een landelijk dagblad. De kosten van een dergelijke advertentie bedragen circa €150.

Moeten de documenten per post naar de KvK worden gestuurd?

Ja, de documenten dienen altijd per post naar de KvK te worden gestuurd of aan de balie te worden afgegeven. De KvK accepteert uitsluitend (nog) verzoeken tot opheffing die van een originele handtekening zijn voorzien en dat kan simpelweg niet via een scan of afdruk.

Na afloop van turboliquidatie

Moet ik de Belastingdienst informeren over de opheffing?

Nee, zodra de Kamer van Koophandel uw BV heeft uitgeschreven, ontvangt de Belastingdienst daarvan automatisch bericht.

Moet ik nog aangifte Vennootschapsbelasting (VPB) doen?

Ja, u moet over het jaar waarin de BV is opgeheven nog een laatste aangifte Vennootschapsbelasting doen. Aangifte VPB geschiedt altijd in het opvolgende jaar, ook in het geval u de BV heeft opgeheven, dus in het jaar erna.

Moet ik nog een jaarverslag deponeren bij de KvK?

Nee, dat hoeft niet. Over het jaar waarin de BV is opgeheven stuurt u enkel nog een balans en verlies&winstrekening mee. Wel moet u ervoor zorgen dat voorgaande jaren zijn gedeponeerd.

Neemt de Belastingdienst contact met mij op?

Ja, de Belastingdienst zal nadat zij op de hoogte is gesteld van de opheffing een brief aan u sturen, waarin staat dat de BV is opgeheven en u als bestuurder een laatste aangifte moet doen. U of uw boekhouder/accountant dient een eind- of liquidatiebalans op te stellen, waarin staat wat er over is in de BV. De Belastingdienst bepaalt dan of u nog iets verschuldigt bent of een teruggaaf krijgt.

Een eindbalans volstaat dus, maar u kunt er voor kiezen om in de ‘rekening en verantwoording’ zoveel mogelijk te voldoen aan de voorschriften van het jaarrekeningenrecht.