Turboliquidatie
Snel en eenvoudig zelf uw BV opheffen

Turboliquidatie is een versnelde manier om een rechtspersoon (besloten vennootschap, stichting, coöperatie of vereniging) te ontbinden. Een turboliquidatie kan worden uitgevoerd indien er geen schulden en bezittingen op de balans van de rechtspersoon staan.