Turboliquidatie web foto

Dé goedkoopste van Nederland!
Binnen 48 uur geregeld
100% Garantie

Snel en eenvoudig uw BV opheffen zonder notaris

Logo Turboliquidatie wit

Een BV opheffen met schulden is mogelijk

In principe heeft een besloten vennootschap met een negatief eigen vermogen in de vorm van schulden twee opties als het bestuur besluit om te ontbinden:

1) De BV kan failliet worden verklaard, met alle gevolgen van dien; óf

2)  Je kunt de BV opheffen door middel van een (turbo)liquidatie. Sterker nog, in sommige gevallen zal de rechtbank oordelen dat een turboliquidatie een betere optie is dan een faillissement, afhankelijk van de schulden.

Welke soorten schulden zijn er?

Als we naar de balans van een BV kijken, zien we meestal drie soorten schulden die een belemmering vormen om over te gaan tot een turboliquidatie. Dit zijn schulden aan jezelf, schulden aan derden en schulden aan de Belastingdienst.

Schulden aan privé

Schulden aan jezelf komen voor wanneer de BV geld leent van een natuurlijk persoon, meestal de DGA of één van de aandeelhouders. Dit vormt in vrijwel geen enkele situatie een probleem bij het opheffen van een BV.

Het is echter aan te raden om een kwijtscheldingsovereenkomst op te stellen, waarmee juridisch wordt vastgelegd dat de schuld wordt kwijtgescholden. Dit voorkomt mogelijke problemen als de BV later toch failliet wordt verklaard.

Schulden aan derden

Schulden aan derden zijn er in vele soorten en maten, van leningen bij een bank tot openstaande facturen bij leveranciers, telefoonabonnementen of huurcontracten. Bij deze schulden is het aanbevolen om de situatie voor te leggen aan de schuldeisers om problemen te voorkomen. Het beste is om met deze schuldeisers een betalingsregeling overeen te komen, waarbij alle schuldeisers gelijk worden behandeld. Als dit niet lukt, kun je alsnog een turboliquidatieprocedure volgen, maar let op dat schuldeisers je mogelijk aansprakelijk kunnen stellen bij onbehoorlijk bestuur indien de BV selectieve betalingen heeft verricht aan schuldeisers. Een turboliquidatie verdient de voorkeur boven het aanvragen van een eigen faillissement. De rechtbank ontmoedigt zelfs het aanvragen van een eigen faillissement wanneer er geen baten zijn in de BV. Jij kunt dan zelfs aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van de curator als je geen baten hebt, omdat je dan een turboliquidatie had moeten volgen. Het is dus belangrijk bij een turboliquidatie dat er geen baten of bezittingen in de BV zijn of worden verwacht.

Het opheffen van jouw BV zonder jouw situatie met jouw schuldeisers te bespreken is mogelijk, maar brengt de nodige risico’s met zich mee. Bovendien kan de rechtbank, indien na de ontbinding van een BV blijkt dat er nog openstaande schulden zijn die niet zijn meegenomen in de oorspronkelijke vereffening, op verzoek van een schuldeiser beslissen tot een heropening van de vereffende BV. In dit geval ben je vaak verder van huis en stijgen de kosten van een ontbinding aanzienlijk. Schuldeisers kunnen na ontbinding van jouw BV ook het faillissement aanvragen bij de rechtbank.

Tip: zorg ervoor dat je de jaarrekeningen van jouw BV op tijd deponeert, om problemen te voorkomen bij een eventueel faillissement vanwege het wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur bij het niet tijdig of niet deponeren van jouw jaarrekeningen.

Een manier om meer zekerheid te krijgen (niet volledige zekerheid!) om een gang naar de rechter door schuldeisers te voorkomen, is door in plaats van een turboliquidatie een normale liquidatieprocedure te starten. Hiermee hebben belanghebbenden en schuldeisers 2 maanden de tijd (verzettermijn) om zich te melden voor de vereffening. Na deze periode kan de BV worden opgeheven en zal de rechtbank milder zijn in haar oordeel als schuldeisers zich na deze twee maanden alsnog melden.

Schulden aan de Belastingdienst

“Leuker kunnen ze het niet maken, wel makkelijker.” Bij schulden aan de Belastingdienst is het mogelijk om jouw BV alsnog op te heffen. In sommige gevallen is de Belastingdienst bereid om een schikking te treffen. Je kunt altijd contact opnemen met de Belastingdienst om te zien of ze bereid zijn tot een schikking.

Mag ik mijn BV liquideren als ik een schuld heb?

Ja, op deze vraag kunnen we kort antwoorden. Maar let op, schulden zijn niet zomaar verdwenen en verdwijnen niet vanzelf. Na de ontbinding van een BV blijft de mogelijkheid van bestuursaansprakelijkheid bestaan en wordt onbehoorlijk bestuur bestraft. Wil je er zeker van zijn dat jouw BV op een juiste manier wordt ontbonden? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies. Als je jouw BV online wilt opheffen, klik dan hier. Heb je vragen of opmerkingen? Laat dan hier een bericht achter!

Alle formulieren voor €129 in uw mailbox!

Instructieformulier

Aandeelhoudersbesluit

Volledig ingevuld KvK-formulier Ontbinding Vennootschap

Begeleidende brief voor de KvK

Support via e-mail of chat