Turboliquidatie web foto

Dé goedkoopste van Nederland!
Binnen 48 uur geregeld
100% Garantie

Snel en eenvoudig uw BV opheffen zonder notaris

Logo Turboliquidatie wit

Risico’s voor u als ondernemer of directeur

Een turboliquidatie is velen malen sneller en goedkoper dan een gewone liquidatie. Er hoeft namelijk geen advertentie in een dagblad te worden geplaatst, niet twee maanden worden gewacht of een schuldeiser zich meldt en er hoeft geen akte van non-verzet te worden gevraagd bij de rechtbank. De kans is nihil dat er achteraf problemen ontstaan, mits de regels voor het uitvoeren van een turboliquidatie correct worden nageleefd.

Desondanks is het nuttig om meer te lezen over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze zijn niet altijd even duidelijk. Niet naleven ervan kan echter tot vervelende verrassingen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid leiden.

De meest voorkomende valkuilen bij het uitvoeren van een turboliquidatie zijn de volgende:

De vereiste afwezigheid van baten

Indien de turboliquidatie wordt uitgevoerd terwijl er toch nog baten zijn, kan de bestuurder van de vennootschap/stichting een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. Hij of zij is in dat geval persoonlijk aansprakelijk, zie: document Rechtbank uitspraak 2015.

Selectieve betaling

Vlak voor de turboliquidatie mag een vennootschap geen selectieve betalingen verrichten om op die manier de baten te laten verdwijnen.

Van selectieve betalingen is sprake indien bepaalde schuldeisers bewust wél worden betaald en andere schuldeisers bewust niet, zonder dat daar een geldige reden voor is. Hierdoor wordt de gelijkheid van crediteuren op onrechtmatige wijze geschonden en worden de niet-betaalde schuldeisers benadeeld. Bestuurders zijn daar aansprakelijk voor.

Lopende verplichtingen

Bij een turboliquidatie moet een bestuurder ervoor zorgen dat de lopende verplichtingen (zoals arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten) op de juiste wijze zijn beëindigd. Als hij dit niet doet, dan handelt hij onrechtmatig en kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Omgekeerd kan het aangaan van een verplichting -in de wetenschap dat de vennootschap op korte termijn kan worden beëindigd- reden voor bestuurdersaansprakelijkheid zijn.

Onrechtmatige benadeling van een schuldeiser

Indien er bijvoorbeeld dividend is uitgekeerd terwijl opeisbare verplichtingen niet voldaan konden worden, wordt een schuldeiser benadeeld. De schuldeiser kan de bestuurder en/of de aandeelhouder daarop aanspreken.

Kans op betaling van een schuldeiser bij faillissement

Indien de kans op betaling van een schuldeiser wel aanwezig zou zijn geweest indien het tot een faillissement was gekomen, maar er is gekozen voor turboliquidatie, dan ontstaat schade bij de schuldeiser door onrechtmatige daad. Ook in dit geval geldt bestuurdersaansprakelijkheid.

Heropening van een turboliquidatie kan alsnog tot faillissement leiden

Een belanghebbende kan de rechtbank verzoeken de ontbinding te heropenen, indien hij/zij aannemelijk weet te maken dat er nog wel baten kunnen zijn. Er wordt dan een vereffenaar benoemd, die onderzoek gaat doen. Indien deze concludeert dat er nog baten zijn, dan zullen die over het algemeen te weinig zijn om alle schuldeisers te voldoen. De vereffenaar heeft dan geen andere keus om het faillissement van de vennootschap aan te vragen.

Bij twijfel is het dan ook verstandig om bij een voorgenomen turboliquidatie advies in te winnen over de risico’s in uw situatie.

Wilt u direct weten of uw BV in aanmerking komt voor snelle opheffing? Doe dan nu de gratis intake.

Alle formulieren voor €189 in uw mailbox!

Instructieformulier

Aandeelhoudersbesluit

Volledig ingevuld KvK-formulier Ontbinding Vennootschap

Begeleidende brief voor de KvK

Vervolgstappen

Support via e-mail of chat