Turboliquidatie web foto

Dé goedkoopste van Nederland!
Binnen 48 uur geregeld
100% Garantie

Snel en eenvoudig uw BV opheffen zonder notaris

Logo Turboliquidatie wit

Tips om de meest voorkomende problemen te voorkomen

  1. Beëindig eerst alle lopende contracten, maar ook abonnementen (zoals webhosting en e-mail), lidmaatschappen van business clubs, licenties, etc.
  2. Zorg ervoor dat de jaarrekening over het laatste gehele boekjaar opgesteld en tijdig gedeponeerd is. Maak een eindbalans op per ontbindingsdatum.
  3. Laat de bewaarder van de boeken en bescheiden de administratie van de BV voor ten minste 7 jaar bewaren. Meestal is de bestuurder of de aandeelhouder de bewaarder. Zorg dat de boeken compleet en overzichtelijk zijn ingericht.
  4. Vermijd de risico’s op persoonlijke aansprakelijkheid (lees hierover meer).

Alle formulieren voor €189 in uw mailbox!

Instructieformulier

Aandeelhoudersbesluit

Volledig ingevuld KvK-formulier Ontbinding Vennootschap

Begeleidende brief voor de KvK

Vervolgstappen

Support via e-mail of chat

Wat zijn de opties voor een schuldeiser bij een turboliquidatie?

Een schuldeiser heeft verschillende keuzes als hij het niet eens is met een turboliquidatie.

Vereffeningsverzoek

De schuldeiser kan de rechtbank vragen om een vereffening als hij op de hoogte is van (potentiële) opbrengsten van de rechtspersoon. Hierbij wordt de rechtspersoon hersteld (artikel 2:23c BW). De drempel voor het aannemen van opbrengsten is laag volgens vaste rechtspraak, maar de schuldeiser moet wel informatie hebben waaruit blijkt dat er opbrengsten zijn.

Bestuurder(s) aansprakelijk stellen

De schuldeiser kan ook de voormalige bestuurder(s) van de beëindigde rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk stellen, als dat nodig is. De drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid is hoog en moet goed worden onderbouwd door de schuldeiser. Aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld ontstaan als er ten tijde van de ontbinding nog opbrengsten waren en de schuldeisers daardoor zijn benadeeld door de turboliquidatie. Ook kunnen er opbrengsten zijn verdwenen voordat de ontbinding plaatsvond of heeft de bestuurder selectief betaald aan bijvoorbeeld gelieerde schuldeisers voordat het bedrijf werd beëindigd.

Faillissement aanvragen

Om het faillissementsverzoek toe te wijzen, moet de schuldeiser meestal aantonen dat minstens één andere schuldeiser onbetaald is gebleven en dat er feiten en omstandigheden zijn die aannemelijk maken dat er nog opbrengsten zijn. Aangezien schuldeisers de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen, is het belangrijk dat de bestuurder kan uitleggen waarom de turboliquidatie gerechtvaardigd was. Daarom is het verstandig om het proces rond de turboliquidatie goed te documenteren en vast te leggen, zodat de bestuurder altijd kan uitleggen waarom er bijvoorbeeld geen opbrengsten meer waren op het moment van de turboliquidatie.