Nieuwe voorwaarden wet turboliquidatie vanaf 15 november

Met ingang van 15 november 2023 zal een nieuwe tijdelijke wet van kracht worden om schuldeisers beter te beschermen in gevallen van turboliquidatie.

Turboliquidatie in een notendop

Turboliquidatie is een snelle ontbinding van een besloten vennootschap (BV), vereniging of stichting wanneer er geen activa meer aanwezig zijn. Omdat er geen activa meer zijn, is er geen noodzaak voor een vereffeningsproces, waardoor de procedure relatief eenvoudig en snel kan worden afgerond.

Meer inzicht met de nieuwe tijdelijke wet ‘Transparantie Turboliquidatie’

De nieuwe wet ‘Transparantie Turboliquidatie’ wordt geïmplementeerd om meer inzicht te verschaffen in het proces van turboliquidatie en om de verschillende betrokken partijen te beschermen tegen mogelijke misbruiken.

Deze wet zal aanvankelijk gedurende twee jaar van kracht zijn, maar er bestaat de mogelijkheid tot verlenging.

Belangrijkste wijzigingen per 15 november 2023:

  1. Openbaarmaking van financiële gegevens: het bestuur van een onderneming of organisatie is verplicht om binnen 14 dagen na de turboliquidatie bepaalde financiële documenten te verstrekken en openbaar te maken, waaronder:
    • De slotbalans, waarbij wordt uitgelegd waarom er geen vermogen meer op de balans staat.
    • De jaarrekeningen van de jaren voorafgaand aan de turboliquidatie.
  2. Algemene bekendmaking: het bestuur moet de turboliquidatie openbaar maken. Deze aankondiging moet tevens vermelden dat de jaarrekeningen en slotbalans ter inzage beschikbaar zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK).
  3. Aanpak van misbruik: indien er na de turboliquidatie vermoedens zijn van misbruik of schending van voorwaarden, kan het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek starten. Bij bevestiging van dergelijke vermoedens kan een rechter een bestuursverbod van maximaal vijf jaar opleggen aan de bestuurders van een onderneming, stichting of vereniging.

De nieuwe wet beoogt dus om een helderder beeld te creëren van het turboliquidatieproces en om te waarborgen dat alle betrokken partijen eerlijk en transparant worden behandeld.

Wilt u met zo weinig mogelijk rompslomp uw BV opheffen? Doorloop dan zo snel mogelijk nog ons stappenplan om er zeker van te zijn dat wij uw opheffing nog tijdig kunnen regelen. Wij verwachten de komende periode een grote toeloop en behandelen iedere aanvraag op volgorde van aanmelding.