Inwerkingtreding Tijdelijke wet Transparantie Turboliquidatie

Zoals eerder in onze nieuwsartikelen is vermeld, is op 15 november 2023 de Tijdelijke wet Transparantie Turboliquidatie ingegaan. Hiermee beoogt de overheid:

1) ervoor te zorgen dat schuldeisers beter worden beschermd bij bedrijven die worden ontbonden

2) bedrijven meer duidelijkheid te laten geven over wat er gebeurt

3) te voorkomen dat mensen misbruik maken als een bedrijf snel wordt stopgezet

Volgens de nieuwe regels moeten bepaalde documenten binnen 14 dagen na de ontbinding bij de Kamer van Koophandel worden ingediend. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat de doelen van de regels worden bereikt.

Ook is er in deze wet een uitbreiding van de regels voor een civielrechtelijk bestuursverbod. Dit is bedoeld om (onbetaalde) schuldeisers extra bescherming te bieden als een bedrijf snel wordt stopgezet. Bestuurders die herhaaldelijk of ernstig misbruik maken van ontbinding zonder baten en daarmee schuldeisers benadelen, kunnen door zo’n bestuursverbod geen bestuursfunctie meer uitoefenen voor maximaal vijf jaar.