Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Dit wetsvoorstel heeft als doel om de transparantie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden. De verwachting is dat de regeling hierdoor toegankelijker wordt voor ondernemingen en het gebruik ervan wordt gefaciliteerd.

Dit wetsontwerp voert tijdelijk wijzigingen door in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. Turboliquidatie is de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. Doel hierbij is om het vertrouwen in de regeling te vergroten en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Bron: Tweede Kamer, 16 februari 2023, nr. 36172
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer IvhB-0353