Nieuwe wet transparantie Turboliquidatie in de maak

Als je een BV wilt opheffen moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Meestal is daar een accountant bij betrokken en regelt een notaris de opheffing. Een terechte methode, want het kan niet zo zijn dat bedrijven of particulieren die nog een vordering hebben, niet op de hoogte zijn van de opheffing van de BV. Als ze er vervolgens achteraan moeten gaan om hun geld op te eisen, wanneer de BV opgeheven is, moeten ze naar de rechter om te bewijzen dat turboliquidatie niet terecht is geweest. Veel extra moeite en kosten om alsnog je vordering terug te krijgen. Het is dan ook terecht dat deze zorgvuldigheid betracht moet worden.

Echter bij een slapende BV, zeker als die leeg is en er geen schulden zijn, is deze werkwijze nogal overdreven. In zo’n geval biedt turboliquidatie uitkomst om snel en simpel, zonder een gang naar de notaris en advertenties in kranten, de BV op te heffen. Turboliquidatie is dan ook een prima oplossing voor lege BV’s zonder schulden.

Misbruik van turboliquidatie

Van deze vereenvoudigde manier van liquideren is veel gebruik gemaakt. Echter als het zo gemakkelijk kan, zijn er helaas ook mensen die hier misbruik van maken terwijl dat nooit de bedoeling van turboliquidatie is geweest.

Een probleem dat misbruik in de hand speelt, is dat de KvK de stukken die zij aangeboden krijgt niet controleert. Indien die niet kloppen, waarbij er dus sprake is van valsheid in geschrifte, verwerken zij deze gewoon.

Als facilitator van turboliquidaties, willen wij niet meewerken aan opheffingen van BV’s, waarbij veel crediteuren achter het net gaan vissen. Vandaar dat wij altijd een aantal vragen stellen, over het ontbreken van baten/lasten. Op die manier hebben wij, bij een onterechte turboliquidatie, bewijs in handen dat men valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Dit zullen wij in het geval van een claim de rechter niet onthouden. Wij kunnen echter vooraf niet alle controles hierop doen, omdat wij geen inzage hebben in de administratie van de betreffende BV. Het is dan ook alleszins redelijk dat de Kamer meer transparantie wenst bij de opheffing van BV’s via turboliquidatie.

Buiten deze gewenste transparantie, moet je je er als bestuurder bewust van zijn, dat je (persoonlijk) aansprakelijk gesteld kunt worden als je overgaat tot een onterechte turboliquidatie.